← späť na kategóriu

Svätý 09

Autor: A., L. Trtalové
Kategórie: Svätý,
   [f#]Svätý, [D]svätý, [f#]svätý, [D]svätý, [f#]svätý[D], [A] Pán,    Boh [E]všetkých sve[A]tov.[E]
  [D] Plné [h]sú nebe[D]sia [h]i zem tvojej [E]slávy.
/:[A] Hosana, [E]hosana na [D]výsostiach! (na výsostiach) :/
   [f#]Pože[D]hnaný, ktorý [f#] prichá[D]dza [A]v mene [E]Páno[A]vom.[E]
  [A] Hosana, [E]hosana na [D]výsostiach! (na výsostiach)
  [A] Hosana, [E]hosana na [D]výsostiach! Na výso[F#]stiach.