← späť na kategóriu

Svätý 08

Autor: J. Grenčík
Kategórie: Svätý,
   [E]Svätý, svätý, svätý, je [D\E]Pán, Boh [C\E]všetkých sve[E]tov.
   Plné sú, nebesia i [D\E]zem tvo[C\E]jej slá[E]vy.
/: Ho[f#]sa[A]na na výsos[E]tiach! :/
   Požehnaný, ktorý prichádza v me[D\E]ne  [C\E]Páno[E]vom.
/: Ho[f#]sa[A]na na výsos[E]tiach! :/