← späť na kategóriu

Svätý 01

Autor: P. Joščáková
Kategórie: Svätý,
[D]Svä[A]tý, svä[D]tý, svä[A]tý, svä[e]tý Pán, Boh [G]všetlých svetov.
[D]Pl[A][D]sú ne[A]besia i [e]zem [G]tvojej slávy.
[h]Hosa[f#]na na vý[A]sostiach,
[h]požehna[f#]ný, ktorý [A]prichádza [F]v mene [C]Páno[d]vom,
[F]v mene [C]Páno[A]vom.
[D]Svä[A]tý, svä[D]tý, svä[A]tý, svä[e]tý Pán, Boh [G]všetkých svetov.
[D]Pl[A][D]sú ne[A]besia i [e]zem [G]tvojej slá[D]vy.