← späť na kategóriu

Svätý 06

Autor: P. Krška
Kategórie: Svätý,
[Emaj7]Svätý, svätý, [c#7]svätý, Pán [f#7]Boh všetkých [H7]svetov
plné [g#7]sú nebesia i zem [C#7]tvojej slávy.
[f#7]Hosana [H7] na [Emaj7]výsostiach.
[e7]Požehnaný, ktorý [A7]prichádza v mene [D]Páno[h7]vom.
[e7]Hosana na [A7]výsos[D]tiach.