← späť na kategóriu

Svätý 07

Autor: P. Krška
Kategórie: Svätý,
[G]Svätý, svätý, [C9]svätý, [G]Pán Boh [C9]všetkých svetov
[G]plné sú [C9]nebesia [G]i zem [C9]tvojej slávy.
[G]Ho[C9]sana [G]na [C9][G]sos[C9]tiach. [G]   [C9]
[A]Požehnaný, [D9]ktorý [A]prichádza [D9]v me[A]ne Pá[D9]no[A]vom. [D9]
[A]Ho[D9]sana [A]na [D9][A]sos[D9]tiach. [A]