← späť na kategóriu

Svätý 03

Autor: autor neznámy
Kategórie: Svätý,
[G]   [C]   [a]  [D]
Svätý, [G]svätý, svätý, [C]svätý
Pán, [a]Boh všetkých [D]svetov.
[a]Plné sú [C]nebesia i [D]zem tvojej slávy.
Hosa[G]na na [C]výsos[D]tiach, [C]požehnaný,
ktorý [a]prichádza v mene [D]Pánovom.
[C]Hosana [D]na výsos[G]tiach, [C]hosana [D]na výsos[G]tiach.