← späť na kategóriu

Svätý 05

Autor: S. Zibala
Kategórie: Svätý,
(orig in A)
[G]Svätý, svätý, [C]svätý, [(Edim)]svätý  [G]Pán, Boh [a]všetkých [D]sve[G]tov.
[G]Plné sú [C]nebe[(Edim)]sia i zem [G]tvojej [a]sl[D]áv[G]y.
Ho[D#]sa-[F]na, ho[G]sana, ho[F]sana na [C]výso[D]stiach!
[G]Požehnaný, [C]ktorý [(Edim)]prichádza [G]v mene [a][D]no[G]vom.
Ho[D#]sa-[F]na, ho[G]sana, ho[D#]sana na [F]výso[G]stiach!
[Edim]    = xx2323