← späť na kategóriu

Sláva Bohu

Sláva Bohu na výsostiach - Gloria, je oslavná pieseň, súčasť nedeľnej a sviatočnej liturgie. Začína textom spevu anjelov pri Ježišovom narodení (Lk 2,14). Gloria sa preto vynecháva v advente pred Vianocami (vtedy si sprítomňujeme jej prvé zaznenie) a v kajúcom období pôstu. Po biblickom citáte text pokračuje starobylým nerytmickým hymnom, ktorý vyústi do oslavy Najsvätejšej Trojice. Opäť platí, že text musí byť doslovný, avšak opakovania a kombinácie viacerých jazykov tomu neprotirečia.Sláva Bohu 1 Sláva Bohu,
P. Krška
Sláva Bohu 2 Sláva Bohu,
P. Krška
Sláva Bohu 3 Sláva Bohu,
Katarína vl. - LS1 - (zbor - SATB)
Sláva Bohu 3 Sláva Bohu,
Katarína vl. - LS1 - sólo
Sláva Bohu 4 Sláva Bohu,
M. Wittal - omša sv. Bonifáca (zbor - SATB + SATB)
Sláva Bohu 4 Sláva Bohu,
M. Wittal - sólo