← späť na kategóriu

Sláva Bohu 2

Autor: P. Krška
Kategórie: Sláva Bohu,
[D]Sláva Bohu [g]na výso[D]stiach
a na [A]zemi pokoj [a]ľuďom dobrej [H7]vôle.
[e]Chválime ťa, [e7+]velebíme ťa, [e7]klaniame sa [e6]ti.
[C]Oslavujeme ťa, [a]vzdávame ti vďaky,
lebo [H7]veľká je sláva [e]tvoja.
Pane Bože, Kráľ nebeský, [H7]Boh, Otec všemo[e]húci.
Pane Ježišu Kriste, [H7]ty jednorode[e][E]Syn,
[a]Pán a [H7]Boh, [a]Baránok [H7]Boží, Syn [e]Otca, [C]ty snímaš
[a]hriechy sveta, [H7]zmiluj sa nad [e]nami.
[C]Ty snímaš [a7]hriechy sveta,
[H7]prijmi našu úpenlivú prosbu.
[F]Ty sedíš [a]po pravici [H7]Otca, zmiluj sa nad na[e]mi.
[a]Veď len ty si [H7]svätý, [a]len ty si [H7]Pán,
[E]len ty si naj[c#7]vyšší, [f#]Ježišu [H7]Kriste,
[E]s Duchom [c#7]Svätým [f#]v sláve
[H7]Boha Otca. [E]Amen[c#].   [f#]   [H7]Ame[E]n.[c#7]     [f#]   [H7]Ame[E]n.

[e7+]   = 021000   [e6]   = 022020