← späť na kategóriu

Sláva Bohu 3

Autor: Katarína vl. - LS1 - (zbor - SATB)
Kategórie: Sláva Bohu,
R: /:[F]Gloria, gloria, [d]gloria, [F]gloria [g]in [a]ex[B]celsis [F]Deo. :/

1. [F]Sláva Bohu na [C]výsostiach
    [d]a na [B]zemi [g]pokoj [a]ľuďom [B]dobrej vô[A4]le.[A]   R:
2. [F]Chválime ťa, [d]velebíme [F]ťa, [B]klaniame sa [F]ti, [B]oslavuje[A]me ťa,
    [D]vzdávame ti [g]vďaky, lebo [C]veľká je sláva [F]tvoja,
    Pane [d]Bože, [G]Kr[C]áľ, [F]Kráľ nebes[A]ký, [d] Boh Otec [g]všemo[C][d]ci.[C]  R:
3. [a]Pane [E]Ježišu [a]Kriste, [F] ty jednorodený [D]Syn,
    [g]Pán a Boh, [Es]Baránok Boží, [c]Syn Ot[D]ca,
    [d]ty snímaš [Bmaj7]hriechy sveta, [g] zmiluj sa [C]nad na[d]mi.
    Ty snímaš [Bmaj7]hriechy sveta, [g]prijmi našu úpenlivú [A]prosbu.
    [d]Ty sedíš [Bmaj7]po pravici Otca, [g]zmiluj sa [a]nad [C]na[d]mi.[C]  R:
4. [F]Veď len ty si svätý, [d]len ty si [F]Pán,
    [B]len ty si naj[F]vyšší, [B]Ježišu [A]Kriste,
    [D]s Duchom [g]Svätým [C]v sláve Boha [F]Otca.
    Amen, [d]a [G]   [C]-  [F]   [A]men, [d] a[g]  -[C]  [d]men.[C] R: