← späť na kategóriu

Sláva Bohu 4

Autor: M. Wittal - omša sv. Bonifáca (zbor - SATB + SATB)
Kategórie: Sláva Bohu,
(orig in D)

R: /:[C]Gloria in ex[F]celsis [G]De[C]o! [B]Gloria Deo [F]Domi[C]no! :/

1. [C]Chválime [G]ťa, vele[e]bíme [a]ťa, [F]klaniame sa [G]ti.
    [C]Oslavu[G]jeme ťa, [a]vzdávame ti [F]vďaky,
    lebo [B]veľká je tvoja [G]sláva.
2. [C]Pane Bo[G]že, [e]Kráľ nebes[a]ký, [F]Boh Otec všemo[G]húci.
    Pane [C]Ježišu [G]Kriste, ty [a]jednorodený Syn,
    [d]Pán a [d7]Boh, [B]Baránok Boží, Syn [G]Otca.
3. [C]Ty snímaš [G]hriechy [e]sve[a]ta, [F]zmiluj sa nad na[G]mi.
    [e]Ty snímaš [a]hriechy [F]sve[C]ta, [F]prijmi našu úpenli[G]vú prosbu.
    Ty [C]sedíš po [G]pravici [a]Ot[F]ca, [B]zmiluj sa nad na[G]mi.
4. Veď [C]len ty si [G]svätý, [e]len ty si [a]Pán,
    [F]len ty si najvyš[G]ší, [C]Ježišu [G]Kriste, [a]s Duchom Svätým
    [e]v sláve [F]Boha [C]Otca. [B]A - [G]men.