← späť na kategóriu

Ako bolo na počiatku

Autor: M. Rúfus, P. Varga
Kategórie: detské, záver,
1. [E]Ako bolo na počiatku, nech je tak i [H]s na[E]mi.
    Aby deti otcov mali, aby mali [H]ma[E]my.
    [H]Ako mali na počiatku, aj my nech tak [F#][H]me.
    [E]Aby bola Božia Matka v každej ľudskej [H]ma[E]me.

2. To, čo bolo na počiatku, daj nám, dobré nebe.
    Aby každý ľudský otec nosil Otca v sebe.
    Opatruj v deň svojho sviatku, Bože, tento plameň.
    Ako bolo na počiatku, nech je navždy. Amen.
    [E]Nech je navždy. [H]A-[E]men.