← späť na kategóriu

Päť chlebov a dve rybičky

Autor: M. Wiesnerová, Ľ. Fulková
Kategórie: detské, záver,
1. /: [a]Päť chlebov a [d]dve rybičky [G]pre pár ľudí [Cmaj7]dosť,
    [F]rozdať ho však [Bmaj7]pár tisícom - [E]číra nemož[a]nosť. :/
    [A7]Pán Ježiš však [d]napriek tomu [C]taký príkaz [F]dal:
    [E]"Rozdajte to [a]medzi ľudí, [E]nasýťte ten [a]dav!"
2. /: Neveriaci učeníci spočítali zas:
    "Päť chlebov a dve rybičky. Nemáme tu viac." :/
    Potom Ježiš zobral jedlo, požehnával ho,
    lámal, dával učeníkom, rozmnožoval ho.
3. /: Všetci jedli do sýtosti, chleba dosť bolo,
    odrobiniek dvanásť košov plných zostalo. :/
    Bohu nie je nič nemožné, slávu a moc má,
    keď to málo, čo máš, rozdáš, viac ti požehná.