← späť na kategóriu

Otče náš 04

Autor: O. Hlaváč
Kategórie: Otče náš,
 [F]Otče [Fmaj7]náš, ktorý [B]si na nebe[F]siach, po[d]sväť sa [d7]meno [g]tvoje
[C] príď [a]krá[a7]ľovstvo [B]tvoje,[C] buď [F]vôľa [D7]tvoja ako [g]v nebi,
 tak i [g7]na zemi. [C]Chlieb náš každo[F6]denný [C7]daj nám [C]dnes
 a [a]odpusť nám[a7] naše [B]viny,
 ako [d]i my odpúšťame [A4]svojim vin[A]níkom
 a [F]neuveď [C]nás do [B]pokuše[F]nia, ale [g7]zbav [a]nás [B]zlé[F]ho.