← späť na kategóriu

Otče náš

Otče náš – Pater noster, je modlitba, ktorú nás naučil Pán Ježiš (Mt 6,9-13). Kedysi ju prednášal kňaz sám. Dnes ju má spievať celé zhromaždenie spolu s kňazom. Preto jej melódia má byť známa. Nemá sa končiť slovom Amen, nakoľko modlitba pokračuje ďalšou časťou omše.