← späť na kategóriu

Pane, zmiluj sa

Pane, zmiluj sa - Kyrie, je prvou časťou ordinária. Je zaujímavosťou, že aj v latinskej omši je tento text grécky, vychádzajúc zo zvolania „Kyrios“, adresovaného kedysi cisárovi. Kresťania však takéto zbožstvenie cisára odmietali a vyznávali, že je len jeden Pán, jeden Kyrios – Ježiš Kristus. Tento liturgický spev nie je kajúci, ale je vzývaním Pána. Nemožno preto spievať namiesto určených slov texty o odpustení. Možné je len ich viacnásobné opakovanie.Pane, zmiluj sa 01-1 Pane, zmiluj sa,
S. Zibala (spev + organ)
Pane, zmiluj sa 01-2 Pane, zmiluj sa,
S. Zibala - arr. P. Krška (solo + zbor - SATB)
Pane, zmiluj sa 02 Pane, zmiluj sa,
autor neznámy
Pane, zmiluj sa 03 Pane, zmiluj sa,
Střípky - arr.: P. Krška (zbor - SATB)
Pane, zmiluj sa 04 Pane, zmiluj sa,
autor neznámy
Pane, zmiluj sa 05 Pane, zmiluj sa,
M. Milučký (zbor - SB)
Pane, zmiluj sa 06 Pane, zmiluj sa,
autor neznámy
Pane, zmiluj sa 07 Pane, zmiluj sa,
M. Laceková
Pane, zmiluj sa 08 Pane, zmiluj sa,
s. Katerína
Pane, zmiluj sa 09 Pane, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa 10 Pane, zmiluj sa,
P. Krška
Pane, zmiluj sa 11 Pane, zmiluj sa,
P. Krška
Pane, zmiluj sa 12 Pane, zmiluj sa,
M. Wittal - omša sv. Bonifáca (zbor SATB)
Pane, zmiluj sa 13 Pane, zmiluj sa,
M. Hagemann - omša sv. Jána (zbor - SATB)
Pane, zmiluj sa 14 Pane, zmiluj sa,
M. Hlava - moravské