← späť na kategóriu

Dobrý Pastier sa narodil

Autor: JKS 50 - koleda
Kategórie: vianoce, obetovanie,
1. [D]Dobrý [D\F#]Pastier [e]sa na[A]rodil, [D]by o[f#]več[h]ky [e]vyslo[A]bodil
    /: [D]pri [D5+]be - [G\D]tlem[D]skom [G\D]sa - [g\D]la - [D]ši,
    [e]raduj[A]te(me) sa, [f#7]veseľ[h]te(me) sa, [e]va[A]la[D]si. :/
2. Radujte sa a plesajte, láskou k Bohu plápolajte,
    /: že nám Boh dal takého
    žiadaného nám Pastiera dobrého. :/
3. Jak sa jedna ovca stratí, on sa hľadať ju navráti,
    /: nebojí sa zanechať
    pre tú jednu deväťdesiat aj deväť. :/
4. Ó, Dieťatko utešené, z čistej Panny narodené,
    /: daj nám svojej milosti,
    nech sa s tebou uvidíme v radosti. :/
[D\F#]   =200323   [D5+]   = x00332   [G\D]   = xx0033   [g\D]   = xx0333