← späť na kategóriu

Búvaj, dieťa krásne

Autor: JKS 39 - koleda
Kategórie: vianoce, záver,
1. [D]Búvaj, Dieťa [e7]krás[A7]ne, [D]uložené [e7]v jas[A7]le;
    [D]búvaj, [D9\maj7]búvaj, [G\D]Pacho[A]ľa; [D]milo[D9\maj7]stivé    [G\D]Jezu[A]ľa!
    [D]Bude[D7]me ťa [G]kolí[A]sať, [D]abys' [Cdim]mo - [e]hol [A]dobre [D]spať,
    Ježišku náš [G\D]mi - [g6\D]lý,   [D]aby [D\C]sa ti [e7]sni[A7]li
    [D]veľmi [e7]krásne [D\F#]sny,[A]   [D]veľ[D#dim]mi     [e]krás[A7]ne [D]sny.

2. Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
    nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši.
    Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika;
    my budeme s vami spievať za jasľami
    Synu milému, Synu milému.
3. Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
    nech si ono podrieme na slame a na sene.
    Aj vy, milé fialky, zaváňajte do diaľky,
    zavejte mu vône, Pánovi na tróne,
    ticho, sladúčko, ticho, sladúčko.
[D9\maj7]   = x00220   [G\D]   = xx0033 [Cdim]   = x01212  
[g6\D]   = xx0333   [D\C]   = x30232   [D#dim]   = x01212