← späť na kategóriu

Tichá noc

Autor: JKS 88 - F. Gruber
Kategórie: vianoce, záver,
1. [A]Tichá noc, svätá noc, [E4]všetko [E]spí, [A]všetko [A7]sní.
    [D]Sám len svätý bdie [A]dôverný [A7]pár,
    [D]stráži [Cdim]dieťatko, [E]nebe[E7]ský [A]dar.
    [E]Sladký [Ddim]Ježiško [f#]spí, [H]sní, [A]nebeský [E]tíško spí, [A]sní.
2. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli,
    najprv pastierom podali zvesť,
    ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
    „Kristus Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu“.
3. Tichá noc, svätá noc, nežná tvár, lásky žiar
    božsky rozsieva v jasličkách tam.
    Bije záchranná hodina nám.
    v tvojom zrodení Boh, Syn, Ježiško, Láska, Boh, Syn.
[Cdim]   = xx1212   [Ddim]   = xx3434