← späť na kategóriu

Stopy v snehu

Autor: F. Fedor
Kategórie: vianoce, záver, advent,
1. [D]Stopy v snehu už dávno [A]zaviate, [G] nebojím sa,[A]
    [D]v plnom behu všetky sily [A]napäté,
   [G] nebojím sa, veď priate[A]ľa ča[D]kám.[D7]

R:[G] Dnes v no[A]ci má [D]prísť, [G] a my [A]vieme [D]kde,
   [G] ako [A]dlho ho [D]ča[A]kám[G] v jasliach [A]na se[D]ne.

2. Šanca neba a život krásnych dní, načo čakať?
    Kúsok chleba a mladí neposední, načo čakať?
    To Ježiš dáva nám.
R:[G] Dnes v no[A]ci má [D]prísť, [G] a my [A]vieme [D]kde,
   [G] ako [A]dlho ho [D]ča[A]kám [G] plný [A]náde[D]je.