← späť na kategóriu

Zdravas´, Kráľovná

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: mariánske,
(orig c - capo 3)
   Zdravas', [a]Kráľovná, [C]Matka milosr[d]denstva,
   život [F]náš, i sladkosť [G]a nádej naša, [a]zdravas'.
   K tebe voláme, [C]hriešni synovia [d]Evy,
   v tomto [F]sĺz údo[G]lí stenajúci, [a]plačúci.
   A preto teda, Oro[C]dovnica [d]naša,
   obráť [F]k nám tie svoje [G] premilosrdné [a]oči.
   A nám Ježiša, kto[C]rý je požehna[d]
   plod [F]života tvojho, [G]tam vo večnosti u[a]káž.
/: Ó, [a]milostivá a nad všetky pobožná,
   ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária. :/