← späť na kategóriu

Žalm 139 - Kam môžem ujsť?

Autor: autor neznámy
Kategórie: Žalmy,
(orig in c#)
1. [h]Kam môžem ujsť, Pane, pred tvojím duchom,
    [D]kam utiecť pred tvojou [A7]tvárou.
    [h]Ak vstúpim do neba, do podsvetia,
    [D]počujem volať ťa [A7]kráľom.

R: /: [G]Chválim ťa, Pane [D]môj, [G]za všetky tvoje die[D]la,
    [G]obdivuhodné vždy [D][A7]a veľmi dobre to [h]viem. :/

2. Na šírom mori dnes plavím sa sám,
    myslím si: unikol som.
    Azda ma tma skryje, zahalí noc,
    tebe však tma je svetlom. R:
3. Pane, ty skúmaš ma a vieš všetko,
    poznáš ma z lona matky.
    Utkaný v hlbinách zeme som bol
    za takýto čas krátky.
4. Bože môj, skúmaj ma, moje srdce,
    všímaj si moje cesty.
    Pozri sa, či nejdem bludným smerom
    a veď ma do večnosti.