← späť na kategóriu

Žalm 127 - Ak Pán nestavia dom

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
1. Ak [e]Pán [D]nestavia [C]dom, márne sa [a]namáhajú [C]tí, čo ho [D]stavajú.
    Ak [e]Pán [D]nestráži [C]mesto, nadarmo [a]bdejú jeho [C]strážco[D]via.

R: Zbytočne [G]vstávate [D]pred svita[e]ním
    a lí[C]hate si ne[G]skoro v no[D]ci,
    vy, čo [G]jete ťažko [D]zarobený [e]chlieb;
    lebo [C]on dáva svojim [D]miláčkom spá[e]nok.[D]  [C]

2. Dedičným darom Pána sú synovia, jeho odmenou je plod lona.
    Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet.
3. Blažený, čo si nimi tulec naplnil: neutrpí hanbu,
    keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne, neutrpí nikdy hanbu.