← späť na kategóriu

Žalm 126 - Veľké veci urobil s nami Pán

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
(orig in h)
1. Keď [d]Pán privádzal späť si[C]onských zajatcov, [B]  boli sme ako [d]vo snách.
    Ústa sme mali plné [C]radosti a [B]jazyk plný [d]plesania.
R: Veľké [F]veci urobil [C]s nami P[g]án a máme z toho [d]radosť,
    veľké [F]veci urobil [C] s nami [d]Pán.
2. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: „Veľké veci urobil s nimi Pán.“
    Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
3. Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny.
    Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
4. Keď odchádzali, idúcky plakali, a osivo niesli na siatie.
    No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.