← späť na kategóriu

Žalm 116 - Dôveroval som

Autor: Róbert Flamík - Saleziáni, arr.: B. Brosová Lipková (zbor - SMAB)
Kategórie: Žalmy,
1. [a] Dôve[Fmaj7]roval som, aj [G]keď som pove[C]dal: „[G]Som veľmi [e]pokore[a]ný.“
    V rozru[Fmaj7]šení som vyrie[G]kol: „Všetci ľudia kla[a]mú.“
2. Čím sa [Fmaj7]odvďačím [G]Páno[C]vi za [G]všetko, [e]čo mi [a]dal?
    Vezmem [Fmaj7]kalich spásy, budem [G]vzývať meno Páno[a]vo.
3. Pánovi [Fmaj7]splním [G]svoje sľu[C]by pred [G]všetkým [e]jeho ľu[a]dom.
    V Páno[Fmaj7]vých očiach má veľkú [G]cenu smrť jeho svä[a]tých.

R: Pane, [F]som tvoj sluha [G]a syn tvojej služob[a]nice.
    Ty si [C]mi putá rozvia[G]zal: obetu [e]chvály ti prine[F]siem
    a budem [a]vzývať [G]meno tvo[F]je, [e]Najvyš[a]ší.

4. Pánovi [Fmaj7]splním [G]svoje sľu[C]by pred [G]všetkým [e]jeho ľu[a]dom
    v nádvo[Fmaj7]riach domu Pánov[G]ho, v tebe, Jeruza[a]lem.