← späť na kategóriu

Žalm 097 - Spievaj Pánovi

Autor: A. Branduardi
Kategórie: Žalmy,
R: /: Spievaj [d]Pánovi, spievaj Pánovi [B]pieseň novú, a[F]leluja,
    [g]vykonal veci [C]zázračné, [B]al[C]elu[d]ja. :/

1. Spievaj [F]Pánovi pieseň [C]novú, lebo [g]vykonal veci [d]zázračné,
    víťa[F]zstvo je dielom jeho [C]pravice a [B]jeho [C]svätého [d]ramena. R:
2. Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil spravodlivosť.
    Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovi. R:
3. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.
    Na chválu Božiu jasaj, celá zem; plesajte, radujte sa a hrajte. R: