← späť na kategóriu

Otče náš 06

Autor: J. Hort
Kategórie: Otče náš,
[h]Otče náš, [G]ktorý si na nebesiach, [A] posväť sa [f#]meno tvo[h]je,
príď kráľovstvo [A]tvoje, buď [G]vôľa tvoja,
[A]ako v nebi, [f#]tak i na ze[h]mi.
[F#]    [G]Chlieb náš každodenný [A]daj nám dnes
[G]a odpusť nám [A]naše viny, [D]ako i my odpúšťame [E]svojim
vinníkom a [A]neuveď nás [E] do pokušenia, ale [D]zbav nás [E] zlé[A]ho.[D]  [d]  [A]