← späť na kategóriu

Otče náš 05

Autor: P. Kalata
Kategórie: Otče náš,
[C]   [C4]    [C]   [C4]
Otče [C]náš, ktorý si na nebe[a]siach,
posväť sa meno [G]tvoje, [F]príď kráľovstvo [C]tvoje,
buď vôľa [D\F#]tvoja ako [F]v nebi, tak i [C]na zemi.
Chlieb náš každo[D\F#]denný [F]daj nám [C]dnes[C4]    [C]
a odpusť nám naše vi[a]ny,
ako i my od[G]púšťame [F] svojim vinní[C]kom,
a neuveď [D\F#]nás  [F] do pokuše[C]nia,
ale zbav [D\F#]ná - [F]s zlé[C]ho. [C4]    [C]