← späť na kategóriu

Otče náš 02

Autor:
Kategórie: Otče náš,
/: [D]Otče náš, :/ /: ktorý si na nebe[h]siach, :/
posväť sa meno [e]tvoje, posväť sa meno [A]tvoje,
/: posväť sa meno [D]tvoje, :/
/: príď kráľovstvo tvoje, :/ /: buď vôľa [h]tvoja, :/
ako v ne[e]bi, ako v ne[A]bi, tak i na ze[D]mi, tak i na ze[D7]mi.
/: Chlieb náš každo[G]denný :/ /: daj nám [D]dnes :/
a odpusť [e]nám, a odpusť [A]nám, naše vi[D]ny, naše vi[D7]ny,
/: ako i my odpú[G]šťame :/ /: svojim vinní[D]kom, :/
ako i my odpú[e]šťame, ako i my odpú[A]šťame,
/: svojim vinní[D]kom, :/
/: a neuveď nás :/ /: do pokuše[h]nia, :/
ale zbav nás [e]zlého, ale zbav nás [A]zlého, :/
/: zbav nás zlé[D]ho. :/