← späť na kategóriu

Otče náš 01

Autor: P. Krška
Kategórie: Otče náš,
[F]   [d]   [g]   [C]   [F]
Otče [d]náš, [g]ktorý si na [C]nebesiach, [F] posväť sa [d]meno [g]tvoje,[C]
[F]príď [d]kráľov[g]stvo [C]tvo[F]je,[d]   [g]   [C]   [F]
[C]buď vôľa tvoja ako [f]v nebi, tak i na zemi.
[C]Chlieb náš každodenný [f]daj nám dnes
a [b]odpusť [C]nám [b]naše vi[C]ny, ako i my odpúšťame
[C7]svojim vinníkom a [F]neuveď [d]nás do [g]pokuše[C]nia,
[F] ale [d]zbav nás [g]zl[C]é-[F]ho.[d]   [g]   [C]   [F]