← späť na kategóriu

Verím v Boha 2

Autor: P. Krška
Kategórie: Verím v Boha,
[G]Verím v Boha, Otca všemohúceho, [e7] Stvoriteľa neba
i zeme, i [a7]v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
[D7] nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého.
[Gmaj7]Narodil sa z Márie [h7]Panny,
trpel za [Cmaj7]vlády Poncia [a7]Piláta,
bol [Fmaj7]ukrižovaný, umrel [Bmaj7]a bol pochova[d6]ný.
[E7] Zostúpil [a7]k zosnulým, tretieho [D7]dňa vstal z mŕtvych,
[Gmaj7]vystúpil na nebe[Cmaj7]sia,   [F#7]sedí po pravici [H7]Boha
Otca [e]všemohúceho.[a7]    [D7]    [Gmaj7]        [Cmaj7]
[F#7]Odtiaľ príde [H7]súdiť živých i [e7]mŕtvych.

[a7]Verím[D7]  v Ducha [Gmaj7]Sväté-[e7]ho,[a7] v svätú [D7]Cirkev kato[Gmaj7]lícku, [e7]
[a7] v spoločenstvo [D7]svätých, [Gmaj7] v odpustenie [Cmaj7]hriechov,
vo [F#7]vzkriesenie tela a [H7]v život večný. [e7]Amen.[a7]   [e7]   [a7]   [e7]