← späť na kategóriu

Verím v Boha 1

Autor: P. Krška
Kategórie: Verím v Boha,
[G]Verím v Boha, [a7]Otca všemo[G]húceho[C][G]Stvoriteľa [e]neba i [a7]zeme,[D7]
[G]i v Ježiša [a7]Krista, Syna [G]jeho jedi[C]ného,
[G]nášho Pána, [e]ktorý sa [a7]počal z Ducha [D7]Sväté[G]ho.[e]  [f#7]    [G#7]

[c#]Narodil sa [c#7]z Márie [f#7]Panny,[H7]    [c#]trpel za [c#7]vlády [f#7]Poncia [H7]Piláta,
[c#]bol ukri[a]žovaný,[g#]    [c#]    [f#]umrel a bol [H7]pochovaný.
[c#]Zostúpil [c#7]k zosnulým, [f#7]tretieho dňa [H7]vstal z mŕtvych,
[c#]vystúpil na [c#7]nebesia, [f#7]sedí po [H7]pravici
[c#]Boha Otca [a]všemohúce[g#]ho.[c#]
[f#]Odtiaľ príde súdiť [H7]živých i [D7]mŕtvych.

[G]Verím v Ducha [a7]Sväté[G]ho,[C]   [G]v svätú Cirkev [e]katolí[a7]cku,[D7]
[G]v spoločenstvo [a7]svätých, [G]v odpustenie [C]hriechov,
[G]vo vzkriesenie [e]tela a [a7]v život večný. [D7]A - [G]men.[e]  [a7]   [D7]    [G]