← späť na kategóriu

Aleluja 15

Autor: M. Balduzzi (zbor - ST + klavír)
Kategórie: Aleluja,
/: [h]Ale[A\C#]lu  - [D]ja, alel[e]u[A]ja, [h]ale[A]lu[D]ja, ale[e]lu-[f#]u-[h]ja. :/
   [h]Aleluja, aleluja, aleluja, a[A]leluj[h]a, a[A]leluj[e]a, al[f#]elu[G]ja[A].
   [h]Aleluja, aleluja, aleluja, a[A]leluj[h]a, a[A]leluj[e]a, al[f#]elu[G]ja[A]  [h]
   [h]Ale[A\C#]lu  - [D]ja, alel[e]u[A]ja, [h]ale[A]lu[D]ja, ale[e]lu-[f#]u-[h]ja.
   [h]Ale[A\C#]lu  - [D]ja, alel[e]u[A]ja, a[h]le[A]lu[D]ja, ale[e]lu-[f#]u-[G]ja.