← späť na kategóriu

Otče náš 07

Autor: P. Krška
Kategórie: Otče náš,
[E]Otče náš, ktorý si na [c#]nebesiach, posväť sa [f#]meno tvoje
príď [H7]kráľovstvo tvoje,
[E]buď vôľa tvoja [c#]ako v nebi, tak [f#]i na zemi.[H7]
[g#7]Chlieb náš každodenný [C#7]daj nám dnes
a [f#7]odpusť nám naše [a]viny,
[H7] ako i [E]my odpúšťame svojim [c#7]vinníkom
a [f#7]neuveď nás do [H7]pokušenia
ale [E]zbav nás [f#7]zlé  [H7][E]ho.