← späť na kategóriu

Otče náš 03

Autor: M. Milučký
Kategórie: Otče náš,
[G]Otče [C]náš, [G]ktorý si [D]na nebe[e]siach,
[C] posväť sa [a]meno [D]tvoje,
[e]príď [h]kráľovsto [C]tvoje,
buď [a]vôľa [G]tvoja ako [F]v nebi, [d]tak i na [a]zemi.[C]  [D]
[G]Chlieb náš [C]každodenný [a]daj nám [e]dnes
a [C]odpusť nám [a]naše [D]viny, [e]ako i my [h]odpúšťame
[C]svojim vinní[e]kom a [a]neuveď nás do [G]pokuše[F]nia,
ale [d]zbav nás zlého, zbav nás [A4]zlé[A]ho.