← späť na kategóriu

Nech sa stane

Autor: M. Fedoráková - Križiaci
Kategórie: mariánske, záver, vianoce,
1.[G] Fia[C2]tom to zača[G]lo; to, že [C2]nebo Matkou si ťa [G]nazvalo.[C2]
   [G] Vtedy [C2]už dve srdcia [G]v jednom chrá[C2]me rástli Bohom [G]požehnané[C2].
   [G] A cez [C2]nečas jednej [G]noci naro[C2]dil sa veru [G]ktosi.
    Ten, kto [C2]už tam v jasli[G]čkách ľúbil [C2]veľmi
    ako [G]nikto z nás, ako [C2]nikto z nás, ako [G]nikto z ná[C2]s.

R:[G] Jemno[G\F#]sťou, sväto[e7]sťou a [C2]láskou plná [G]si,
    veď [G\F#]Pán ve[e7]del, komu [C2]daruje hviez[G]dy.
    Bola si [G\F#]matkou Bohu, [e7] bola si mu [C2]oporou.
   [G] Ty [G\F#]jedi-[e7][C2] si bola jeho [G]domovom,
    jeho [e7]domovom, jeho [C2]domovom.

2. Krížom to pokračuje, stretnutie s Matkou - to bolo bolestné.
    Vtedy jej srdce kričalo a jej ústa mlčali, lebo vedeli,
    že je to plán od Boha daný.
    Teraz v plnosti pri tebe ona pod krížom objatie ti vrátila.
    Teraz v plnosti pri tebe
    oslávená Mária. 3x