← späť na kategóriu

Loretánske litánie

Autor: litánie
Kategórie: mariánske,
R: Ó, [e]Mária, čuj [a]dietok svojich [e]hlas,
    teba vzývajú, [a]Matka, zachráň [H]nás.
    Ty si [a]rodička Božia, ty [e]si Matka ľudí,
    [a]Mária, zostaň vždy s na[H]mi.

1. [E]Svätá Mária, [A]oroduj [H]za nás,
    [E]svätá Božia rodička, [A]oroduj [H]za nás,
    [A]svätá Panna panien, [E]oroduj za nás,
    [A]Matka Krista, Cirkvi, [H]oroduj [E]za nás.
    Matka Božej milosti, [A]oroduj [H]za nás,
    [E]Matka najčistejšia, [A]oroduj [H]za nás,
    [A]Matka najnevinnejšia, [E]oroduj za nás,
    [A]Matka panenská, [H]oroduj [e]za nás. R:

2. Matka nepoškvrnená,... Matka hodna lásky,...
    Matka obdivuhodná, Matka dobrej rady,
    Matka Stvoriteľa, Matka Spasiteľa,
    Panna najmúdrejšia, Panna hodna úcty. R:
3. Panna hodna chvály, Panna mocná,
    Panna dobrotivá, Panna verná,
    Zrkadlo spravodlivosti, Sídlo múdrosti,
    Príčina našej radosti, Príbytok Ducha Svätého. R:
4. Príbytok hoden cti, Vznešený príbytok nábožnosti,
    Ruža tajomná, Veža Dávidovho mesta,
    Veža zo slonovej kosti, Dom zlatý - Archa zmluvy,
    Brána do neba, Hviezda ranná. R:
5. Uzdravenie chorých, Útočište hriešnikov,
    Útecha zarmútených, Pomocnica kresťanov,
    Kráľovná anjelov, Kráľovná patriarchov,
    Kráľovná prorokov, Kráľovná apoštolov. R:
6. Kráľovná mučeníkov, Kráľovná vyznávačov,
    Kráľovná panien, Kráľovná všetkých svätých,
    Kráľovná bez poškvrny, Kráľovná nanebovzatá,
    Kráľovná posvätného ruženca, Kráľovná pokoja. R: