← späť na kategóriu

Tak ako dážď a či rosa

Autor: Gen Verde
Kategórie: záver, advent,
A. [C]Tak ako [F]dážď a či [C]ro[G]sa [C]padajú [F]na zem [G]z neba
    a [a]späť sa tam [G]nevrátia, [F]kým ju ne[C]zavlažia,
    [F]pokiaľ zem [G]nevydá [F]chle[G]ba.
(kánon)
B. [C]Tak sa žiadne z mojich [F]slov nena[C]vráti [G]ku mne,
    [C]pokiaľ nevykoná, [F]čo som pri[G]kázal,
    [a]pokiaľ nedokončí [G]dielo, ktoré [F]mu bolo [C]zverené,
    [F]každé jedno z mojich [G]slov, [F]každé jedno z mojich [G]slov.