← späť na kategóriu

Žalm 148 - Aleluja

Autor: Carl
Kategórie: Žalmy,
(orig in a)
R: [e]Aleluja, [D]aleluja, [C]aleluja, [h]alelu[e]ja.

1. Pánovi nech znie [h]v nebesiach [e]chvála,
    [D]svätému [G]Bohu [D]česť nech sa [e]vzdáva.
    [C]Velebte [D]Pána [e]mocnosti neba,
    velebte [h]Pána zástupy [e]v nebi.
2. On svojmu ľudu veľkú moc dáva
    a z prachu zeme povýši biednych.
    Vo svojich svätých zjavuje slávu,
    Pán Izraela, veľký a mocný.
3. Slnko i mesiac - velebte Pána,
    žiarivé hviezdy - velebte Pána,
    nebesia nebies - velebte Pána,
    vody pod nebom - velebte Pána.
4. Pánovo meno nech všetci chvália,
    na jeho slovo povstalo všetko,
    len jeho meno je hodné chvály,
    naveky nech ho stvorenie chváli.