← späť na kategóriu

Žalm 137 - Na brehu babylónskych riek

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
(capo 2)
  [C] Na brehu [G]babylonských [a]riek, [Fmaj7]  tam sme se[C]dávali [G]a plakali,
  [C] keď sme spo[G]mínali [a]na Sion, [Fmaj7]  keď sme spo[C]mínali [G]na Sion.
  [C] Na vŕby [G]tejto [a]krajiny [Fmaj7]  vešali [C]sme svoje [G]citary.
   Lebo [C]tí, [G]čo nás zaja[a]li, [Fmaj7]žiadali [C]od nás spe[G]vy
   a [C]tí, [G]čo nás trápi[a]li, [Fmaj7]žiadali [C]  vese[G]losť:

/: „Zaspie[d]vajte nám neja[F]ké piesne [G]sionské!“ :/

   Akože [d]môžeme pieseň [F]Pánovu spievať [G]v cudzej krajine?
   Keby som, [d]Jeruzalem, zabudol [F]na teba, nech mi [G]odumrie pravica.
   Nech sa mi [d]prilepí jazyk na [F]podnebie, keby som [G]nepamätal na teba,
   keby som [d]Jeruzalem nebol [F]povýšil za vrchol [G]svojej radosti.

  [C] Na brehu [G]babylonských [a]riek, [Fmaj7] tam sme se[C]dávali [G]a plakali,
  [C] keď sme spo[G]mínali [a]na Sion, [Fmaj7] keď sme spo[C]mínali [G]  na Si[C]on.