← späť na kategóriu

Žalm 131 - Pane, moje srdce sa nevystatuje

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
1. Pane, [e]moje srdce sa nevy[D]statuje,
    moje [C]oči nehľadia po[D]výšene.
    [e]Neženiem sa za veľkými [D]vecami
    ani [C]za divmi nedo[h]siahnuteľný[e]mi.[D]

R: /: Ako [G]nasýtené dieťa [D]v matkinom náru[e]čí[C],
    ako [G]nasýtené dieťa, [D]tak je moja duša [C]vo mne. :/

2. Ale [e]ja som svoju dušu [D]upokojil a [C]utíšil.
    [e]Dúfaj, Izrael, [D]v Pána [C]odteraz až [D]naveky.