← späť na kategóriu

Žalm 130 - Z hlbín volám k tebe, Pane

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
R: [a]Z hlbín volám [G]k tebe, Pa[C]ne; [F] Pane, [G]počuj môj [C]hlas.
   [d] Na[F]kloň svoj [G]sluch [F]k mojej [G]úpenlivej [a]prosbe.

1. Ak si [F]budeš, Pane, v pamäti uchovávať
    neprávosť, [C] Pane, kto obstojí?
    Ale [F]ty si milostivý a my ti chceme
    v bázni [G]slú[G7]žiť. R:
2. Spolie[F]ham sa na teba, Pane,
    moja duša sa spolieha [C] na tvoje slovo;
    moja [F]duša očakáva Pána
    väčšmi ako [G]strážcovia denni[G7]cu.
3. Väčšmi [F]ako strážcovia dennicu očakáva [C]Izrael Pána.
    Lebo [F]u Pána je milosrdenstvo a hojné [G]vykúpe[G7]nie.