← späť na kategóriu

Žalm 121 - Svoj zrak upieram

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
1. Svoj [D]zrak upieram na vrchy: prí[G]de mi odtiaľ po[D]moc?
    Pomoc mi príde od Pána, ktorý [G]stvoril nebo i [D]zem.

R: Pán ťa [h]st[A][D]ži, Pán je [G]tvoja [A]zášti[h]ta.
    Za dňa ťa [G]slnko [A]nezra[D]ní, ani [e]mesiac [G]za no[D]ci.

2. Nedovolí, by sa tvoja noha zachvela, ten, čo ťa stráži, nezdriemne.
    Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela.
3. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého, Pán ti bude chrániť život.
    Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.