← späť na kategóriu

Žalm 113 - Chváľte služobníci Pánovi

Autor: R. Flamík
Kategórie: Žalmy,
1. [E]Chváľte, [A]služobníci [H7]Páno[E]vi, chváľte [A]meno [H7]Páno[E]vo.
    Nech je vele[A]bené meno [H7]Páno[E]vo odte[A]raz až [H7]nave[E]ky.
2. Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
    Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia.
3. Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach,
    a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi?
4. Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára
    a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu.
    Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.