← späť na kategóriu

Žalm 063 - Bože, ty si môj Boh

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
1. [C]Bože, ty si [G]môj Boh, už od [F]úsvitu sa viniem [G]k tebe.
   [C] Za tebou prahne moja [G]duša, [F] za tebou túži moje [G]telo;
    ako [d]vyschnutá, pustá zem [F]bez vody,
    tak ťa [C]túžim uzrieť vo [G]svätyni.
    Veď [d]tvoja milosť lepšia je než [F]život;
    moje [G]pery budú ťa oslavovať.

R: /: Moja [C]duša sa vinie [G]k tebe, ují[d]maš sa ma svojou [F]pravicou. :/

2. [C] Celý život ťa chcem [G]velebiť a [F]k modlitbe dvíhať svoje [G]ruky.
   [C] Sťa na bohatej [G]hostine [F] sa moja duša [G]nasýti.
    Na svojom [d]lôžku myslím [F]na teba,
    o tebe [C]rozjímam hneď [G]za rána.
    Lebo [d]ty si mi [F]pomáhal a pod [G]ochranou tvojich krídel zaplesám.