← späť na kategóriu

Žalm 045 - Sám kráľ

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
R: /: [(a)]Sám [F]kráľ zatú[G]žil za tvojou [a]krá[F]sou;
    on je [G]tvoj [F][G]n, vzdaj mu poklo[a]nu. :/

1. [C]Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj [F]sluch,
    zabudni [d]na svoj ľud a na dom svojho [G]otca.
    Dcéry [C]z Týru ti prinesú dary,
    o tvoju [F]priazeň sa budú uchádzať [d]veľmoži náro[G]da. R:
2. Vzneše[C]ná je dcéra kráľovská vnútri,
    jej [F]odevom sú zlaté tkanivá.
    V pestrom [d]rúchu ju vedú ku kráľovi;
    za ňou ti [G]privádzajú jej družice. R:
3. Sprevá[C]dza ich jasot radostný,
    tak vstupu[G]jú do kráľovského paláca.
    Miesta [d]tvojich otcov zaujmú synovia;
    knieža[G]tami nad zemou ich urobíš. R: