← späť na kategóriu

Verím v Boha

Verím v Boha – Credo, je vyznaním viery, preto treba uprednostniť spev celého zhromaždenia, alebo taký spôsob, ktorý zapojenie všetkých aspoň sčasti umožní (por. MS 7). Text sa vyformoval na starovekých konciloch (4. st.), kedy biskupi zjednotení s pápežom jasne definovali, čo je obsahom katolíckej viery. Vzniklo tzv. nicejsko-carihradské vyznanie viery. Zhudobnené je to kratšie, tzv. apoštolské vyznanie viery, používané od prvých storočí pri krste.